Badania w Sierpcu – październik 2021

Okres pandemii skutecznie uniemożliwił nam prowadzenie badań na Mazowszu. Niemniej, kiedy tylko wszyscy członkowie byli już po szczepieniach, a obowiązujące do tej pory obostrzenia zostały zniesione, ruszyliśmy tradycyjnie na południe od ukochanego Trójmiasta. Zachowując zasady bezpieczeństwa ponownie we współpracy z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu prowadziliśmy badania terenowe pozwalające nam zebrać dane na temat upraw ogródków przydomowych. Informacje pozyskane przez studentów przekazaliśmy w formie raportu pracownikom Muzeum, którzy na tej podstawie odtwarzają następnie skansenowe ogródki w zgodzie ze świadectwami i pamięcią okolicznej ludności. Był to wyjątkowy, jesienny wyjazd, pełen popandemicznego oddechu, którego wszyscy potrzebowaliśmy i którego nie zapomnimy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.