Ekwador 2009

W roku 2009 ekwadorska fundacja Sumak Allpa zgodziła się przyjąć jesienią
naszych studentów w swojej siedzibie na wyspie na rzece Napo. Udział w nich wzięło
ośmioro studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, w tym cztery osoby
działające w SKN „Mozaika”.
Projekt badań został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora
UG, prof. dr. hab. Bernarda Lammka.
Program badań został ułożony we współpracy z prezesem fundacji, Hectorem
Vargasem, który jest antropologiem oraz przewodnikiem do okolicznych ludów
tubylczych.
Studenci badali tak ważne dla współczesnej nauki problemy jak zagrożenia
ekologiczne lasów tropikalnych, zanik zwyczajów i obrzędów plemion amazońskich,
zmiany w strukturze społecznej, mitologia i sztuka czy wpływ ekoturystyki na sytuację
materialną i kulturową Indian. Badania były prowadzone wśród Indian Quichua, którzy
mieszkają wzdłuż rzeki Napo w Ekwadorze. Studenci poznawali życie w dżungli,
zwyczaje i tradycje lokalnej kultury, uczyli się indiańskiego rękodzieła oraz pracowali
na rzecz fundacji Sumak Allpa.
W trakcie badań odbyło się również spotkanie z panem Tomaszem Morawskim,
konsulem honorowym Polski w Ekwadorze.
Szczegółowa relacja z badań została przedstawiona na początku listopada 2009
roku podczas prezentacji multimedialnej na Wydziale Filologicznym UG.

Comments are closed.