Badania w Sierpcu 2019

Badania w Sierpcu

Tradycyjnie już zorganizowaliśmy wyjazd badawczy na Mazowsze. We współpracy z tamtejszym Muzeum Wsi Mazowieckiej od kilku lat prowadzimy badania nad tradycyjnymi ogrodami i poletkami uprawnymi przy dawnych gospodarstwach. Najbardziej interesują nas dane dotyczące okresu międzywojennego, niestety są również najtrudniejsze do zdobycia, zbieramy więc również informacje o gospodarstwach z PRLu, co pozwala na przeprowadzenie analizy porównawczej. Zebrane przez nas dane Muzeum wykorzystuje potem do projektowania gospodarstw na swoim terenie, badania mają zatem wymiar praktyczny. Co roku jesteśmy wspaniale przyjmowani przez Muzeum Wsi Mazowieckiej, które nie tylko zapewnia nam ogromne wsparcie logistyczne ale także mamy możliwość mieszkania podczas badań na terenie samego skansenu, w szlacheckim dworku, w którym oprócz eksponatów znajdują się pomieszczenia przystosowane do przyjmowania muzealników.
Każdy wyjazd do Sierpca jest cenną nauką prowadzenia badań terenowych, każdy jest również ciepło wspominany przez wszystkich Mozaikowiczów – w Sierpcu panuje wspaniała atmosfera do wspólnej integracji.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *